Disclaimer

Disclaimer website

Aansprakelijkheid
PanAtlas stelt op deze website informatie en boekingsmogelijkheden ter beschikking. Deze site met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze site. PanAtlas is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor de inhoud van deze informatie en boekingsfaciliteiten of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Externe links
Deze website bevat links naar websites die niet door PanAtlas worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Als u via een link naar een andere website gaat, is het privacybeleid van die andere site van toepassing. PanAtlas controleert de inhoud van deze websites niet en kan dus niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

Informatie
Informatie over uw geplande, geboekte of reeds genoten reis kunt u verkrijgen bij PanAtlas.

Copyright
Niets van deze website mag zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van PanAtlas worden gebruikt of gereproduceerd.

PanAtlas
Eendrachtsweg 64
3012 LG Rotterdam

Website: www.panatlas.com
E-mail: [email protected]

Call center
Op werkdagen geopend tussen 10:00 en 18:00.

T: +31 (0)10 282 98 99
F: +31 (0)10 414 39 44

Disclaimer email

De informatie uit deze e-mail (en eventuele bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n), gebruik door anderen is niet toegestaan. De informatie kan vertrouwelijk van aard zijn en onder een geheimhoudingsplicht vallen. Indien deze e-mail niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te stellen en deze e-mail te vernietigen. PanAtlas kan de veiligheid en betrouwbaarheid van e-mail communicatie niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van e-mail. Onze diensten en overige werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht, waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn van de betreffende afdeling van PanAtlas die de overeenkomst aangaat.

The information in this e-mail (and any attachments) is intended exclusively for the addressee(s). Any use by a party other than the addressee(s) is prohibited. The information may be confidential in nature and fall under a duty of non-disclosure. If you are not the addressee, please notify the sender and delete this e-mail. PanAtlas cannot guarantee that e-mail communications are secure and error-free and does not accept any liability for damages resulting from the use of e-mail. Our services and other work are carried out under an agreement of instruction (overeenkomst van opdracht) that is subject to the general terms and conditions of the contracting PanAtlas department.